UVJETI PRODAJE

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.garaze.hr je trgovačko društvo Akropola d.o.o.(dalje u tekstu Akropola) putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web trgovine Garaze.hr ( dalje u tekstu Akropola).Korištenjem usluge Akropole i svih pridruženih stranica i servisa na www.garaze.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web trgovine Garaze.hr, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web trgovine Garaze.hr, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web trgovine Garaze.hr je Akropola d.o.o.Ulica Hrvatske državnosti 30, 48 000 Koprivnica,Hrvatska (Croatia).OIB: 44179954242.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Akropola pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Akropola pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web trgovine Garaze.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Akropola pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web trgovine Garaze.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web trgovine Garaze.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web trgovine Garaze.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Akropol ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvod koriste se na vlastitu odgovornost. Akropola se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.garaze.hr. Akopola zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA

Slike proizvoda na Web trgovini Garaze.hr su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.garaze.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

Akropola će nastojati na web stranicama www.garaze.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

UVJETI PRODAJE za ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

• tu spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Garaze.hr, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabranu dostavu na adresu kupca.
• tu ne spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Garaze.hr, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnicama Akropola, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Akropole. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. Zbog boljeg korisničkog iskustva i lakšeg korištenja naše internet trgovine svi prikupljeni podaci biti će pohranjeni godinu dana od vašeg posljednjeg korištenja korisničkog računa. Istekom tog roka Vaš će korisnički račun automatski biti obrisan. Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići Svrha i uvid: Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje Akropola d.o.o. angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, hostinga opreme i dostave (Usluge Sigma d.o.o., DPD, Overseas, GLS, Hrvatska pošta, DHL, Intereuropa). Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Akropole za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da isti zahtjeva sklapanje Ugovora između korisnika i Akropole.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web trgovine Garaze.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. Ukoliko kupac preuzimanje naručene robe obavi u fizičkim poslovnicama Akropole, u tom slučaju se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Prethodno obavljena narudžba ga ne obvezuje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

Kupac je pokazao namjeru da sklopi ugovor o kupoprodaji:

• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Garaze.hr,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Garaze.hr,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskih linija poslovnica Akropole.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada Akropola potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljenu iste od strane sustava Web trgovine Garaze.hr sustava, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Akropola zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Akropole i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora ugrađen, sastavljen ili sklopljen,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Akropola o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ( Akropola d.o.o. Ulica Hrvatske državnosti 30, 48000 Koprivnica), ili elektroničkom poštom na info@garaze.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdje korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka Akropola bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka Akropola odnosno Garaze.hr je zaprimio korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Akropola može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Akropola d.o.o. Ulica Hrvatske državnosti 30, 48000 Koprivnica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Akropola, odnosno Akropoli uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 091 110 1589 ili se javi na info@garaze.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti tvrtci Akropola iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Akropolu o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Izjava o konverziji zbog inozemnih kupaca:
All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@garaze.hr ili na telefonski broj 091 110 1589 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 091 110 1589 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

• trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
• trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 7 do 10 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije lagerski artikl)
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je prema dogovoru s prodajom.
• u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Akropoli, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
- na broj telefona: 091 110 1589, na e-mail adresu: info@garaze.hr, na adresu: Akropola d.o.o., Ulica Hrvatske državnosti 30, 48 000 Koprivnica.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Akropola vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Akropola.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Akropola, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Prilikom zahtjeva za odgovornost za materijalne nedostatke, postupiti ćemo po odredbama reguliranim člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05., 41/08.1 125/11.).

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Akropola prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe,Akropola prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Plaćanje po ponudi. Nakon potvrde narudžbe, Akropola na e-mail adresu kupca dostavlja ponudu. Nakon primitka uplate u skladu s ponudom pokreće se postupak isporuke.

2. ZAŠTITA PRI KUPNJI

Akropola se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web trgovine Garaze.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Akropola može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Akropoli.

Akropola će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Akropole. Akropola prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine Garaze.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Akropola prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Akropola će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Akropola od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Akropola će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Akropola ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Akropola za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

3. KOMUNIKACIJA S AKROPOLINIM KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Akropola u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.